Στο Mac OS η διαδικασία είναι τόσο απλή που σχεδόν γίνεται αυτόματα.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε στιγμιότυπο ολόκληρης της οθόνης της οποίας βρίσκεστε ή απλά ένα κομμάτι.

Για την πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείτε το shortcut: CMD + SHIFT + 3
Για την δεύτερη: CMD + SHIFT + 4 και στη συνέχεια επιλέγετε με το ποντίκι το σημείο που επιθυμείτε.

Είναι τόσο απλό!