Έλεγχος Επισκευής – Repair Status

Εισάγετε τον Κωδικό Επισκευής (Service ID) που αναγράφεται στο Έντυπο Παραλαβής ή τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας για να δείτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επισκευή σας.

 

Please use the Service ID located in your copy of the Service Form or the serial number of your product and get informed for the service progress of your product.