Έλεγχος Επισκευής – Repair Status

Εισάγετε τον Κωδικό Επισκευής (Service ID) που αναγράφεται στο Έντυπο Παραλαβής για να δείτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επισκευή σας.
Please use the Service ID located in your copy of the Service Form and get informed for the service progress of your product.