Σε παλαιότερης τεχνολογίας συσκευές οι περισσότεροι είμασταν εξοικειωμένοι με το να ορίζουμε συγκεκριμένα mp3 ή άλλα αρχεία ως ήχους κλήσης ή μηνύματος στο κινητό μας. Το ίδιο ισχύει και για το iPhone. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει μακροσκελείς εντολές στο Terminal, να έχει τη συσκευή του Jailbroken ή να εγκαταστήσει σύνθετες και δύστροπες εφαρμογές. Μοιραζόμαστε μαζί σας σε λίγα βήματα και με απλά λόγια τη διαδιακασία.

 1. Εκκινούμε το iTunes 11
 2. Στη βιβλιοθήκη με τη μουσική μας επιλέγουμε το κομμάτι που θέλουμε να μετατρέψουμε σε ήχο κλήσης
 3. Με δεξί κλικ στο κομμάτι επιλέγουμε “Get Info” για να δούμε τις επιλογές του τραγουδιού.
 4. Επιλέγουμε την καρτέλα “Options”. Στα πεδία “Start time” και “Stop time” συμπληρώνουμε αντίστοιχα τα σημεία έναρξης και λήξης του τμήματος που θέλουμε να έχουμε ως ήχο κλήσης ή μηνύματος, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 40 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που η διάρκεια είναι μεγαλύτερη το iTunes δεν θα το αναγνωρίσει ως ήχο κλήσης. Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί “OK” για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 5. Στη συνέχεια με δεξί κλικ στο τραγούδι επιλέγετε “Create ACC Version”.
 6. Το iTunes από μόνο του θα εξάγει το τμήμα του τραγουδιού που επιλέξαμε. Το νέο πλέον κομμάτι θα έχει διάρκει έως 40″. Αυτό πλέον το κομμάτι είναι που θα χειριστούμε από το επόμενο βήμα.
 7. Με δεξί κλικ στο νέο κομμάτι επιλέγουμε “Show in Finder”. Θα εμφανιστεί παράθυρο του Finder όπου θα έχει εντοπιστεί στο δίσκο σας το νέο κομμάτι που δημιουργήσαμε. [Σημείωση: Για τους χρήστες Windows, επιλέγουμε αντίστοιχα “Show in Windows Explorer”.] Όπως θα δείτε στον Finder, το τραγούδι έχει κατάληξη  .m4a, το οποίο και θα αλλάξουμε σε “.m4r”, καθώς αυτή είναι η κατάληξη που αναγνωρίζει το iOS ως ήχους κλήσης/μυνημάτων.
 8. Μετονομάζουμε λοιπόν την κατάληξη από “.m4a” σε “.m4r”. Για τους χρήστες Mac, επιλέγουμε “Use .m4r” όταν ζητηθεί.
 9. Επιστέφουμε στο iTunes. Με δεξί κλικ στο κομμάτι που είχαμε δημιουργήσει επιλέγουμε “Delete” για να το διαγράψουμε.
 10. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Delete Song” για να επιβεβαιώσουμε τη διαγραφή και μετά κλικ στο κουμπί “Keep File” ακολούθως. Με τον τρόπο αυτό διαγράφεται το κομμάτι που είχαμε δημιουργήσει από τη βιβλιοθήκη αλλά παραμένει στο δίσκο μας.
 11. Επιστρέφουμε στο Finder και κάνουμε διπλό κλικ στον ήχο κλήσης (το αρχείο με κατάληξη .m4r που είχαμε μετονομάσει.
 12. Ο ήχος κλήσης προστίθεται στη βιβλιοθήκη με τους ήχους κλήσης (“Tones”) στο iTunes. Στη συνέχεια μπορούμε να το συγχρονίσουμε με το iPhone μας και να το επιλέξουμε από τη συσκευή ως ήχο κλήσης ή μηνύματος.