Πριν από λίγες ημέρες η Apple ανακοίνωσε πρόγραμμα δωρεάν αντικατάστασης σκληρού δίσκου 3ΤB σε μηχανήματα iMac 27’’.

Τα μοντέλα που υπάγονται στο πρόγραμμα είναι: 
iMac 27’’ με σκληρό δίσκο 3 ΤΒ, τα οποία αγοράστηκαν από τον Δεκέμβριο του 2012 έως και τον Σεπτέμβριο του 2013.

Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει για την Ελλάδα και ισχύει έως τις 19/12/2015 ή έως και τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος.

Προϋπόθεση ισχύος του προγράμματος

  • Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής σας ανήκει στο σχετικό πρόγραμμα, καταχωρώντας τον σειριακό αριθμό στο site της Apple, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apple.com/gr/support/imac-harddrive-3tb/
  • ‪‪Πριν παραδώσετε το προϊόν στο Service μας, θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας (backup). Προτείνουμε την ενσωματωμένη στο σύστημά σας λειτουργία Time Machine.
  • Η διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας ή/και η μεταφορά των δεδομένων σας από τον παλαιό σκληρό δίσκο στον νέο, είναι χρεώσιμη υπηρεσία και δεν καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα.
  • Στην περίπτωση που ήδη έχετε αντικαταστήσει την σκληρό δίσκο με δική σας χρέωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την γραμμή υποστήριξης της Apple στο 0080044145417, ώστε να δρομολογηθεί η αποζημίωσή σας.